Brend je želja.

U poslednjih pedeset godina ekonomska baza se preokrenula od proizvodnje ka potrošnji, gravitirajući iz sfere racionalnosti u carstvo želja. Praktično to znači da je danas, više nego ikada, ključ uspeha u bilo kojoj poslovnoj aktivnosti detaljno poznavanje i razumevanje emocionalnih potreba i želja.

 

Kreiramo brendove naših klijenata tako da ih diferenciramo na tržištu, jer iako većina proizvoda i usluga na tržištu liče, percepcija o proizvodima i uslugama naših klijenata, mora biti drugačija.

Razvoj i implementacija
identiteta Brand-a

> Istraživanje tržišta
> Analiza konkurencije
> Korporativna brending strategija
> Pozicioniranje / Poruke
> Imenovanje brenda / Logotip / Slogani
> Brending strategija proizvoda / usluga
> Interaktivne strategije
> Brend marketing