Prednost na tržištu.

Kreiramo marketing aktivnosti i integrišemo marketing programe, radi stvaranja, komuniciranja i isporuke vrednosti naših klijenata potrošačima, koordinirajući ih tako da se maksimizuje rezultanta njihovih efekata.

 

Koristeći integrisano sve instrumente marketinga, oblikujemo ih tako da se u komunikaciji prenese jasna poruka da su vrednosti koje naš klijent poseduje, bilo da su u pitanju proizvodi ili usluge, za potrošača rešenje, pogodnost i apsolutna prednost.

Integrisani marketing
> Marketing strategija
> Prodajne / Marketing kampanje
> Pozicioniranje / Poruke
> Oglašavanje: DM, online, outdoor, radio, TV, štampani mediji
> Dizajn i štampa materijala
> Internet / Multimedijalne prezentacije
> Medija strategije i planiranje
> Odnosi sa javnošću i medijima