Nacionalni program ranog otkrivanja raka grlića materice

nazad

Čujemo: Za realizaciju nacionalne kampanje bilo je potrebno kreiranje vizuelnog edentiteta, logotipa, pozivnog pisma, brošure i promotivnih materijala.

Mislimo: Metropolis je sproveo istraživanja najboljih iskustava zemalja koje imaju dugogodišnje uspešne nacionalne kampanje i strategije, kao i ciljnih grupa žena sa rizikom.

Stvaramo: Ključne poruke, bazirane na rezultatima istraživanja, razvijene su za svaku specifičnu ciljnu grupu, kreiran je logotip, pismo, liflet i ostali materijali za kampanju, a brend platformom je sve povezano u celinu.

Delujemo: Izgrađen je dosledan i moderan brend imidž, a znak kampanje i poruke, svojom vedrinom i optimizmom, opredeljuju na izbor zdravog stila života i brige za sopstveno zdravlje i zdravlje najbližih.

Usluge: brend platforma, poruke, vizuelni identitet, kreiranje i standardizacija logotipa, dizajn brošure, lifleta, plakata i promotivnih materijala.